środa, 10 lutego 2016

1% na fundusz pomocowy PFM


Co roku zbieramy 1% dla środowiska muzycznego, dla Artystów i ludzi muzyki znajdujących się w trudnej sytuacji. Zbieramy na fundusz pomocowy Fundacji, ale też dla konkretnych osób: Marka Karewicza, Piotra Sznury, Michała Kulentego, Włodka Kowalczyka, Rodziny Piotra "Stopy" Żyżelewicza, Wojciecha Kordy, Macieja Miernika.
Działają też fundusze: im. Z. Wegehaupta dla środowiska jazzowego, im. Adama "Smutnego" Pernala dla środowiska kabaretowego.

WPISZ W PIT KRS: 0000179888