poniedziałek, 21 kwietnia 2008

Spotkanie świąteczne PFM w klubie TAM TAM

9 grudnia 2004 roku w warszawskim klubie Tam - Tam odbyło się świąteczne spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności Polskiej Fundacji Muzycznej. Celem spotkania było podsumowanie roku działalności PFM, a także przedstawienie jej celów i projektów na przyszłość. W czasie uroczystości przeprowadzona została aukcja unikatowych Kalendarzy. Całkowity dochód z ich sprzedaży zainauguruje Fundusz Pomocowy PFM. Fundusz ten ma stanowić bazę finansową dla akcji pomocy konkretnym artystom, znajdującym się w szczególnie w trudnych sytuacjach. Fundusz zasilany będzie również poprzez wpłaty w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy podatnik może dokonać takiej wpłaty bezpośrednio na konto instytucji posiadającej status organizacji pożytku publicznego i odpisać wpłaconą kwotę od podatku.

Tomasz Kopeć, Prezes Zarządu PFM zapowiada, iż: "Muzycy znajdujący się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych będą mogli skorzystać z Funduszu w drugiej połowie 2005 roku. Do tego czasu będziemy gromadzić środki finansowe i tworzyć szczegółowy regulamin korzystania z Funduszu".

Unikatowy Kalendarz Muzyczny na 2005 rok

Gitara Jacka Kaczmarskiego czy flet Grzegorza Ciechowskiego to instrumenty muzyczne, które wielu fanów muzyki chciałoby mieć w swoim posiadaniu. Jeśli nawet nie przedmioty sensu stricte, to chociaż ich fotografie. Już wkrótce będzie można nabyć fantastyczne ilustracje instrumentów sław polskiej sceny muzycznej, zamieszczone w unikalnym kalendarzu, wydanym przez Polską Fundację Muzyczną (PFM). Jego dystrybucja będzie prowadzona w sieci sklepów EMPiK, a całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na pomoc artystom i muzykom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Niezwykły kalendarz
Kalendarz muzyczny to swoistego rodzaju kronika. Zawiera wspaniale wykonane fotografie w niekonwencjonalnych ujęciach, które w całości tworzą niecodzienny artystyczny klimat. Dodatkowo, co warto podkreślić, zdjęcia opatrzone są autografami właścicieli instrumentów.

Narzędzia codziennej pracy muzyka na każdy miesiąc roku
Na każdy miesiąc nadchodzącego roku przygotowane zostały specjalne ujęcia „narzędzi” codziennej pracy artystów. Pośród 12 fotografii znalazły się m.in.: fortepian Leszka Możdżera, saksofon altowy Henryka Miśkiewicza, konga José Torressa czy instrumenty ludowe Joszko Brody. Na kartach kalendarza możemy podziwiać także, tak wydawałoby się nieuchwytny instrument, jakim są usta Urszuli Dudziak.

Muzyka serc
Tegoroczna edycja kalendarza jest zapowiedzią cyklicznego wydawnictwa przygotowanego przez Polską Fundację Muzyczną. W pierwszym roku swej działalności, fundacja chce przede wszystkim poinformować środowisko muzyczne o swoich założeniach i zachęcić do współpracy na rzecz polskich artystów.
Chcemy pokazać kim jesteśmy, co robimy i w jaki sposób będziemy pomagać osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Chcemy przekazać ludziom sens pomocy innym i umiejętność czerpania z tego olbrzymiej satysfakcji”- mówi Tomasz Kopeć, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Muzycznej.
Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza zainauguruje Fundusz Pomocowy PFM, który ma stanowić bazę finansową dla akcji pomocy konkretnym artystom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach.
„Każdy z nas może dać swój wkład w niesienie pomocy tym, których muzyka utrwaliła się głęboko w sercach, a których tragiczne sytuacje życiowe pokrzyżowały plany na przyszłość” – dodaje Tomasz Kopeć.

Rytmy przyjaźni i współpracy
„W realizację kalendarza zaangażowało się wiele osób. Nie sposób wymienić wszystkich, a tym bardziej trudno wskazać tych, którzy na bieżąco pomagają nam w pokonaniu wszelkich barier” – mówi Magdalena Turowska, Dyrektor Polskiej Fundacji Muzycznej.
“Dzięki pomocy przedstawicieli sieci sklepów EMPiK możemy dotrzeć z naszym przekazem do konkretnych osób - ludzi młodych, wrażliwych, którzy widzą sens w zmianie rzeczywistości na lepsze. To dla nas ogromna pomoc – dziękujemy” – dodaje Tomasz Kopeć.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI W BRANŻY MUZYCZNEJ

Polska Fundacja Muzyczna nawiązała współpracę z trzema organizacjami działającymi w branży muzycznej: ZPAV, SAWP i SMAP.
Współpracę z wymienionymi instytucjami rozpoczęliśmy od zaplanowania kampanii informacyjnej Polskiej Fundacji Muzycznej i podjęciu kroków zmierzających do powstania bazy danych osobowych polskich artystów muzyków.

Chcielibyśmy także rozpocząć współpracę ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS, Związkiem Stowarzyszeń Artystów Muzyków STOART i innymi organizacjami działającymi w branży muzycznej.

Związek Producentów Audio-Video ZPAV www.zpav.pl
siedziba: ul. Kruczkowskiego 12 lok. 2, 00-380 Warszawa

ZPAV zrzesza producentów fonogramów i videogramów. Jego celem jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów i videogramów.
ZPAV prowadzi także szeroką działalność antypiracką, przyznaje wydawnictwom muzycznym status złotych i platynowych płyt, organizuje Akademię Fonograficzną, która przyznaje prestiżowe nagrody muzyczne „Fryderyk”.

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP www.sawp.pl
siedziba: ul. Tagore 3, 02-647 Warszawa

SAWP jest stowarzyszeniem założonym w 1994 roku przez grupę czołowych polskich artystów wykonawców - piosenkarzy, solistów instrumentalistów, muzyków studyjnych - w celu realizacji i ochrony służących im praw pokrewnych prawom autorskim.

Stowarzyszenie reprezentuje prawie tysiąc wybitnych muzyków, którzy są członkami SAWP lub przekazali stowarzyszeniu swoje prawa. W zarządzie SAWP zasiadają: Jacek Skubikowski, Ryszard Poznakowski, Sławomir Wierzcholski, Krystyna Prońko, Joanna Rawik, Aleksander Nowacki, Jerzy Połomski, Ewa Śnieżanka, Wanda Kwietniewska.

Stowarzyszenie Menadżerów Artystów Polskich www.smap.pl
siedziba: ul. Rabczańska 1, 02-912 Warszawa

SMAP zostało powołane w maju 2002 roku przez grupę menadżerów, która od 2000 roku odbywała nieformalne spotkania mające na celu wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemną pomoc na rynku muzycznym.

Cele stowarzyszenia: - ochrona praw artystów; - dbałość o godne warunki pracy artystów i menadżerów; - szerzenie kultury w kraju i za granicą; - wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą; - reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, ciałami, organizacjami, organami, etc.
W Zarządzie SMAP zasiadają: Andrzej Korczak, Jarosław Bem, Jerzy Tolak, Maciej Pilarczyk, Piotr Boimski.

Pomoc dla Joanny Lewandowskiej

Polska Fundacja Muzyczna postanowiła włączyć się do akcji pomocy Joannie Lewandowskiej prowadzonej przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym BETANIA.

Joanna Lewandowska - wokalistka i była tancerka musicali Metro, Wielka Woda, Sztukmistrz z Lublina, laureatka wielu festiwali, m.in. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, Fesiwalu Piosenki Francuskiej - uległa wypadkowi na scenie Teatru Buffo w dniu 22.02.2001r.

Joanna mimo długotrwałego leczenia rozwija się artystycznie i zdobywa kolejne dowody uznania publiczności i krytyków muzycznych.
Siła jej głosu i serca powodują, że interpretowane przez nią piosenki nie pozostają obojętne dla słuchaczy.

POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA przyłączyła się do akcji pomocy Joannie prowadzoną przez Fundację BETANIA wydając płytę-cegiełkę zawierającą utwory wykonywane przez Joannę na festiwalach, których została laureatką. Znajdują się na niej także fragmenty jej występów telewizyjnych.

Płyta będzie dostępna na naszych aukcjach w serwisie allegro, a także podczas koncertów i festiwali w całej Polsce.

Cały dochód ze sprzedaży płyty-cegiełki zostanie przekazany na pokrycie kosztów leczenia Joanny Lewandowskiej.


1. Miasteczko Cud
sł. A. Osiecka, muz. J. Satanowski (P) 2002 Fundacja „Okularnicy”
2. Konie sł. pol. A. Osiecka,
sł. i muz. W. Wysocki (P) 2003 IMPART
3. Wołanie Eurydyki
sł. J. Kofta, muz. J. Satanowski (P) 2004 CEiIK Olsztyn
4. Epitafium dla Mahalii Jackson
sł. J. Kofta, muz. S. Soyka (P) 2004 CEiIK Olsztyn
5. I tak warto żyć
sł. i muz. A. Nowak (P) 2004 Radio Warszawa Praga
6. Ocalić od zapomnienia
sł. K.I. Gałczyński, muz. M Grechuta (P) 2003 RN ZSP
7. Les danses des Polonais
sł. K.I. Gałczyński, muz. J. Grzywacz (P) 2003 RN ZSP

Premiera płyty: grudzień 2004 roku
Redakcja: Magdalena Turowska-Kowalczyk
Mastering: High-End Studio Grzegorz Piwkowski
Projekt graficzny: NEOVISION Dariusz Kwiatkowski
Produkcja płyt: Vegart
www.vegart.pl

Antologia Jacka Kaczmarskiego

W czerwcu 2004 r. miał premierę unikatowy album - box zawierający wszystkie 22 oficjalne albumy nagrane przez Jacka Kaczmarskiego, m.in. niepublikowane wcześniej w Polsce: “Stącanie Aniołów”, “Kaczmaniolę”, “Chicago Live”, “Litanię”.

Jacek wiedział i cieszył się na myśl o wydawnictwie. Szkoda, że nie udało się zdążyć z wręczeniem Jackowi pierwszego egzemplarza...

We wstępie do albumu piszę też o Polskiej Fundacji Muzycznej i jej źródłach.

Pewnie nie każdy będzie mieć ten box, dlatego cały tekst publikujemy na stronie PFM.
To pierwsze wydawnictwo, na którym znalazło się logo Polskiej Fundacji Muzycznej

Tomasz Kopećśroda, 9 kwietnia 2008

PFM na festiwalu w Opolu

28 maja 2004 r. wybraliśmy się do Opola na 41. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.
Pojechaliśmy na Festiwal aby poinformować artystów i dziennikarzy o powstaniu Polskiej Fundacji Muzycznej.

Skorzystaliśmy z gościny Kompanii Muzycznej POMATON, która sponsorowała nasz wyjazd i zaprosiła nas do udziału w konferencji prasowej, którą tradycyjnie organizuje w czasie KFPP w klubie Radia Opole.

Wielu Artystów przekazało na rzecz PFM swoje płyty z autografami. Wszystkie podarunki wystawimy na aukcję, z której dochód przeznaczony będzie na realizację celu statutowego PFM.


Pożegnaliśmy Jacka Kaczmarskiego

10 kwietnia 2004 r. odszedł Jacek Kaczmarski.
Pożegnaliśmy Go na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach 24 kwietnia.
Jeżeli pogrzeby mogą być piękne, to Jackowy był nim na pewno.
Mimo deszczu i parasoli tysiące ludzi “świec tysiące palili mu, znad głów unosił sie dym...”

Potem najbliżsi i przyjaciele Jacka i Rodziny spotkali się w “Domu Restauracyjnym Adam Gessler” na warszawskiej Starówce. W imieniu Rodziny Jacka Kaczmarskiego pragniemy przekazać jeszcze raz szczere podziękowania wszystkim, którzy pomagali 24 kwietnia i wcześniej. Szczególnie: Jackowi Jaśkowiakowi, Henrykowi Sikorze, Robertowi Siwcowi, Adamowi Gesslerowi, Izie Rogulskiej, Piotrowi Hudemowiczowi, Krzysztofowi Kasińskiemu, Piotrowi Kabajowi, firmie Mazurkas Travel